Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Radca prawny. W latach 2002-2009 pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego. Od 2009 r. pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Society of European Contract Law - SECOLA oraz Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Redaktor naczelny "LawBlog.pl Forum Prawa Handlowego". Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w prawie spółek.