Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Począwszy od 1975 r. uczestniczący w wielu programach szkoleniowych o tematyce finansów, ubezpieczeń i bankowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansowania i rozliczania przedsięwzięć inwestycyjnych w instytucjach finansowych, m. in.: w Chase Manhattan, Irving Trust, Banca Nazionale del Lavoro, Lloyd Bank, Midland Bank, PKO S.A. oddział w Nowym Jorku, Bank Handlowy w Warszawie oraz giełdach papierów wartościowych w Lyonie, Frankfurcie, Nowym Jorku, Madrycie, Paryżu, Amsterdamie, Lizbonie, Zurychu. Prof. Bień jest autorem i współautorem kilkuset opracowań i publikacji, w tym 13 książek z dziedziny ekonomii, dotyczących w szczególności dotyczących finansów i rachunkowości, bankowości, rynku kapitałowego, ubezpieczeń, podatków, rozliczeń krajowych i międzynarodowych, oceny i rozliczeń projektów inwestycyjnych.