EKSPERCI

Nasi Eksperci to wybrana grupa teoretyków i praktyków prawa,
z dużym dorobkiem, wieloletnim doświadczeniem
i wysoką pozycją zawodową.


Lista ekspertów:

prof. nadzw. dr hab.
Katarzyna Maćkowska

prof. nadzw. dr hab.
Mariola Lemonnier

prof. nadzw. dr hab.
Marek Saj

prof. nadzw. dr hab.
Marzena Toumi

dr hab.
Krzysztof Mikołajczuk

prof. nadzw. dr hab.
Michał Balcerzak

prof. nadzw. dr hab.
Bogumił Szmulik

prof. dr hab.
Jadwiga Glumińska-Pawlic

dr hab.
Marcin Szewczak

prof. dr hab.
Marek Górski

prof. nadzw. dr hab.
Marcin Trzebiatowski

prof. nadzw. dr hab.
Andrzej Herbet

dr hab.
Patrycja Zawadzka

prof. nadzw. dr hab.
Piotr Zakrzewski

dr hab.
Beata Kucia-Guściora

prof. dr hab.
Cezary Kulesza

prof. nadzw. dr hab.
Dariusz Walencik

prof. nadzw. dr hab.
Andrzej Bień

dr hab.
Jadwiga Potrzeszcz

prof. nadzw. dr hab.
Tomasz Barankiewicz

prof. nadzw. dr hab.
Anna Haładyj

prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski