„Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”

Wiedzą i doświadczeniem wspieramy naszych partnerów
w sporach sądowych, administracyjnych i w negocjacjach.

Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion działa komercyjnie w segmencie Business-to-Business.
Jest ukierunkowany na merytoryczne wsparcie kancelarii prawnych, administracji publicznej oraz biznesu.